مقدمه (ضرورت استفاده از روش‌هاي جديد در آبياري، مزايا و معايب)، روش‌هاي جديد آبياري سطحي، مديريت و مقايسه آنها با روش سنتي، آبياري سرج (موجي) با جريان ورودي منقطع، نسبت زمان وصل به زمان قطع در هر سيكل زماني، جريان سرج و تأثير آن بر عملكرد هيدروليكي شامل فرونشت عمقي، رواناب و تأمين كمبود رطوبت […]

مقدمه (ضرورت استفاده از روش‌هاي جديد در آبياري، مزايا و معايب)، روش‌هاي جديد آبياري سطحي، مديريت و مقايسه آنها با روش سنتي، آبياري سرج (موجي) با جريان ورودي منقطع، نسبت زمان وصل به زمان قطع در هر سيكل زماني، جريان سرج و تأثير آن بر عملكرد هيدروليكي شامل فرونشت عمقي، رواناب و تأمين كمبود رطوبت خاك، معادله نفوذ در روش سرج، آبياري كات بك (كاهش دبي جريان رودي)، زمان كات بك، محاسبه دبي كاهشي، آبياري كابلي با هيدروگراف متغير دبي جريان ورودي، تأثير فرم هيدروگراف دبي جريان ورودي بر عملكرد هيدروليكي، آبياري با استفاده مجدد از رواناب و تأثير آن بر عملكرد هيدروليكي، كاربرد حسگرها (سنسورها)ي تعبيه شده در مزرعه و كنترل كننده‌هاي از راه دور جهت دستور زمان شروع و قطع آبياري از طريق كامپيوتر شامل باز و بست دريچه‌ها و يا شيرهاي كنترل كنندة انتقال آب به جويچه، نوار و كرت، مدل آبياري سطحي Sirmod و كاربرد آن در طراحي، ارزيابي و شبيه‌سازي سيستم‌هاي آبياري سطحي، سيستم‌هاي جديد آبياري باراني و قطره‌اي و استفاده از كامپيوتر براي معرفي اين سيستم‌ها شامل انتخاب سيستم و سازگاري آن، خصوصيات آبپاش و قطره‌چكان و اندازة آنها، يكنواختي و راندمان آبياري، طراحي، آرايش، اجرا، مديريت و نگهداري، كاربرد سيستم هوشمند در سيستم‌هاي آبياري تحت فشار (دريافت اطلاعات ماهواره‌اي، دريافت اطلاعات از حسگرهاي تعبيه شده در مزرعه، تجزيه و تحليل اطلاعات و دستور از طريق كامپيوتر به كنترل كنندة مركزي سيستم در مزرعه) به منظور زمان شروع و قطع آبياري براي اهداف مختلف از جمله كنترل سرمازدگي.

 

آبياري و زهكشي / دکتر رحمن زلقی

دکتر رحمن زلقی

دکتر رحمن زلقی

تاریخ انتشار مطلب:2023/11/09 - 9:08


تمامی حقوق این وبگاه متعلق به پایگاه خبری اندیمشک جوان می باشد :