• هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا و مقایسه آن در ابعاد مختلف در منطقه غرب آسیا است.

  بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا بیژن سلطانی زاده
  هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا و مقایسه آن در ابعاد مختلف در منطقه غرب آسیا است.

  در این راستا چارچوب نظری قدرت نرم که از سوی “جوزف نای” مطرح شده است به عنوان چارچوب مفهومیِ مناسب و جامع برای بررسی

  قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا، ابزارها و محدودیت­های قدرت نرم دو کشور در منطقه مورد بهره‌برداری قرار می­گیرد.

  بیژن سلطانی زاده

  بیژن سلطانی زاده

  قدرت­های جهانی و منطقه­ای همواره برای تداوم و افزایش نفوذ خویش، سعی کرده­اند مدیریت تحولات نظام جهانی و منطقه­ای را کنترل کنند.

  غرب آسیا به مثابه منطقه‌ای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اهمیتی ویژه در معادلات نظام جهانی دارد و تحولات آن توجه قدرت‌های بزرگ،

  از جمله امریکا را به خود معطوف داشته است؛ از این‌رو، امریکا به عنوان دولتی سلطه‌جو و جمهوری اسلامی ایران در مقام حکومتی

  ضدهژمون می‌کوشند تحولات این منطقه راهبردی را با بهره‌گیری از ظرفیت­های قدرت نرم خویش کنترل و مدیریت کنند.

  بر این اساس، مقاله حاضر مفهوم، ویژگی­ها و منابع قدرت نرم را به طور عام و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا را به طور خاص

  مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

  پیروی از نگرش و روشی تطبیقی در مطالعة قدرت نرم ایران و امریکا، کمک شایانی به شناخت دقیق نقش و جایگاه قدرت نرم جمهوری

  اسلامی ایران در سطح منطقه غرب آسیا خواهد داشت.

  موضوع قدرت نرم به عنوان یک واژه در علم سیاست به ویژه در حوزه منازعات بشری و از دیرباز مطرح بوده است که با ظهور ادیان، به ویژه

  اسلام و گسترش سریع آن در جهان، نقش قدرت نرم بر جسته گردید و به یک عامل سرنوشت­ساز تبدیل شد. اسلام نه بر اساس قدرت سخت،

  بلکه با تکیه بر قدرت نرم گسترش یافت.

  از قرن شانزدهم و شکل­گیری نظام ملت- دولت و سلطه یافتن اندیشه­های مادی‌گرایانه در غرب، به‌تدریج قدرت نرم به فراموشی سپرده شد

  و یا تحت‌الشعاع قدرت سخت قرار گرفت.

  در عصر کنونی، همراه با تحولات سریع و شگفت­انگیز اطلاعاتی و ارتباطی و تحول ماهیت قدرت، برخی از اندیشمندان از جمله جوزف نای

  از اشکال دیگر قدرت در عصر فراصنعتی نام برده­اند(هرسیج و ملایی، ۱۳۸۷، ص۳۰۱). نای در تقسیم­بندی خود از قدرت، برای نخستین‌بار واژه قدرت نرم

  را در برابر قدرت سختمطرح ‌کرد او با اشاره به انقلاب اطلاعات معتقد است شرایط بروز قدرت نرم طی سال‌های اخیر به شکلی باورنکردنی تغییر نموده است.

  انقلاب اطلاعات و جهانی­سازی، جهان را دستخوش تغییرات بنیادین نموده، جوامع و شبکه ­های

  مجازی را پدیدآورده، و مرزهای کشورها را درهم‌نوردیده تا همکاری­های فراملی و عاملان غیرحکومتی نقش­هایی مهم‌تر ایفا کنند.

  بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و امریکا بیژن سلطانی زاده

  تاریخ انتشار مطلب:2020/10/31 - 4:33

  
  تمامی حقوق این وبگاه متعلق به پایگاه خبری اندیمشک جوان می باشد :